รูปหน้าตรงเครื่องฟอกอากาศ มีล้อเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีระบบกรองดักกำจัดฝุ่นด้วยไส้กรองหยาบ Pre-filter ตามด้วยระบบการจับฝุ่น แบบ EPS หรือ electrostatic precipitator จึงทำให้สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ดี และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon ยี่ห้อ EST รุ่น RFmobile รุ่นย่อย RF600M

RFMo­bile — RF600M

Mobile air puri­fier

Over­all dimen­sion : 34cm x 40cm x 78cm (W x D x H)

Weight : 23 kgs

Max. power : 150 watts

Area Cov­er­age : 6080

Speed Level : 3

Air vol­ume : 640 CFM.

 1. No need to change the air fil­ter. Can be washed to main­tain performance.
 2. Kill bac­te­ria effectively.
 3. No pro­long accu­mu­la­tion of dust and germs.
 4. Clean and inspect every 2 months by qual­i­fied tech­ni­cians with guar­an­teed spare parts.
 5. High air flow rate for large area or crowded area.

รายละเอียดภายในของเครื่องฟอกอากาศ มีล้อเคลื่อนย้ายได้ง่าย แสดงถึงระบบกรองดักกำจัดฝุ่นด้วยไส้กรองหยาบ Pre-filter ตามด้วยระบบการจับฝุ่น แบบ EPS หรือ electrostatic precipitator จึงทำให้สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ดี และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon ยี่ห้อ EST รุ่น RFmobile รุ่นย่อย RF600M

Fea­tures

 1. Mobile design with mod­u­lar options
 2. Lock­able casters
 3. 1 Set of col­lect­ing cell with Dura­volt power supply
 4. Wash­able coarse fil­ter and pri­mary filter.
 5. Remote con­trol.

ภาพแสดงรายละเอียดขั้นตอนการกรองอากาศภายในของเครื่องฟอกอากาศ แสดงถึงระบบกรองดักกำจัดฝุ่นด้วยไส้กรองหยาบ Pre-filter ตามด้วยระบบการจับฝุ่น แบบ EPS หรือ electrostatic precipitator มีประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคได้ถึง 90% และกรองอนุภาคฝุ่นละอองได้เล็กถึง 0.01 ไมครอน จึงทำให้สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ดี และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon ยี่ห้อ EST รุ่น RFmobile รุ่นย่อย RF600M

Ser­vices & War­ranty

Our com­pany has been trusted to serve a vari­ety of busi­ness cus­tomers for nearly over 40 years. With our team of experts, we can rec­om­mend the most suit­able air puri­fiers for our cus­tomer require­ments.

Down­load

Tech­nol­ogy Spec­i­fi­ca­tion Sheet